Balo Tennis HEAD Djokovic 2021

1,490,000

  • Ngăn đựng vợt có đệm đựng tối đa 2 vợt
  • Tích hợp ngăn đựng giày
  • 1 ngăn chính
  • Túi khóa kéo phía trước
  • 2 túi khóa kéo bên hông