Túi Tennis HEAD Tour Team 12R Monstercombi (12 vợt)

  • Ba ngăn chính rộng rãi
  • Công nghệ CCT+ bảo vệ vợt tránh khỏi thời tiết khắc nghiệt
  • Đựng tối đa được 12 chiếc vợt
  • Một túi lưới đựng phụ kiện bên trong.
  • Một túi khóa kéo bên ngoài.