Vợt Tennis Wilson H5 – 267gr (WRT5732102)

2,750,000

  • Vợt Tennis Wilson H5 phù hợp với người chơi phong trào.
  • Balance 33 cm, tăng trọng lượng trong đầu vợt. Độ ổn định cao hơn nhờ trọng lượng bổ sung được đặt trong đầu vợt, Giảm rung động va chạm.