Dây kéo lực tập ngực Liveup

180,000

Dây kéo tập ngực, vai

Có thể tăng / giảm lực kéo bằng cách tháo bớt hay gắn thêm dây cao su (từ 2-5 dây)

Chất lượng tốt