Balo Tennis HEAD Tour Team Extreme

1,090,000

  • Balo HEAD TOUR TEAM Series. Thiết kế rộng, chứa nhiều đồ hơn
  • Chứa tối đa 2 vợt
  • Ngăn để giày riêng
  • Ngăn chứa quần áo, phụ kiện
  • Kích thước: H55cm x W36cm x D24cm